Śmiechodrom

 

Walory
- Słodka moja córeczko, Uwaga ofiary ma być skoncentrowana
na delektowaniu się walorami, a nie na analizie słabych punktów

 

 

Na Skraju
- Szef nigdy nie chciał
skakać na bungee,
nie wiem co go
teraz naszło...
- Być może po tym, jak
utopił cały majątek
firmy na giełdzie
chce być bliżej zespołu...

 

 

Mądry dzieciak

"Uwzględniając indywidualność koncepcji określenia spersonalizowanej hierarchii wartości poszczególnych etapów rozwoju osobowości jako jednostki samokształcącej się, dominantę w ocenie ustawiłbym na transcendentności definicji zawartych w symbolicznym znaczeniuarchetypowych elementówprzyjętego środka wyrazu…"

 


- Jak myślisz, prędzej jemu rogi urosną czy młoda dostanie pierwszego buziaka?

 

 

Otwierać do siebie...

 

Macho

 

Dalekowidz

Dalekowidz...

 

CZARNY HUMOR 

protest

"STRAJK! Żądamy godziwej odprawy, ustalenia emerytur, obniżenia kar za gwałt, rabunek, napad na bank, przemyt, malwersacje, oszustwa podatkowe i finansowe! SPRAWIEDLIWOŚCI! TO NASZ JEDYNY DOCHÓD!! Nie obdzieraj nas z godności. Dajcie nam możliwość uczciwie wykonywać swój zawód."