Migawki

Dla prenumeratorów naszego czasopisma 10% zniżki na kurs praktyk NLP.

Zaglądnij >>> 

 
akasha_logo.gif
Strona Główna arrow Elixir 2008 arrow Nr 9 arrow Rodzice jako partnerzy
Rodzice jako partnerzy Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 
w pracy z Portfolio
Uczniowie na ogół niechętnie rozmawiają z rodzicami o swoich ocenach, szczególnie o tych poniżej „dostatecznie“.
Często czują, że powinni wytłumaczyć swoje faktyczne lub domniemane błędy. Bywają rozczarowani lub nawet zranieni i dla zachowania poczucia własnej wartości uciekają się do tłumaczeń i wymówek w rodzaju „Miałem zły dzień”, „Zadania były zbyt trudne” albo wręcz „Nauczycielka mnie nie lubi”. W podobnej sytuacji trudno jest rzeczowo omówić stan faktyczny i wniesiony wkład pracy.
Złe oceny w szkole  utrudniają dialog między uczniami i ich rodzicami i wpływają tym samym na ich wzajemne stosunki. Z drugiej strony stopnie często są odbierane przez uczniów jako niesprawiedliwe, co z kolei prowadzi do konfliktów między nauczycielami i rodzicami.

Włączenie Portfolio do lekcji szkolnych może ten problem rozwiązać. Materiały są tworzone na bieżąco, krok po kroku i w czasie ich powstawania są wielokrotnie omawiane i poddawane refleksji zanim – jako gotowe – zostaną włączone do Portfolio. Rozmowy o pracy nad Portfolio powinny odbywać się nie tylko w szkole między uczniami i nauczycielami lub wśród uczniów między sobą, ale również w domu pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.
Portfolio pomaga rodzicom stale i systematycznie brać udział w edukacji dziecka. Mogą oni w tym procesie występować w różnych rolach – albo jako mentor, albo jako inspirator.

 Mentor podaje gotowe, sprawdzone rozwiązania.
Inspirator pomaga pytaniami znaleźć własną ścieżkę rozwoju, uczy samodzielności i podejmowania właściwych decyzji

 Przez wysłuchanie argumentacji dziecka i zadawanie pytań pomocniczych, można dziecku pomóc w świadomym spojrzeniu na własne postępy w nauce. Równocześnie rodzice muszą sobie zdać sprawę, że u nich samych musi zajść proces przemiany myślenia, jeśli mają swoje dzieci wspierać w procesie nauki, ponieważ najczęściej oni sami nie doświadczyli podobnego sposobu pracy w szkole. Bez pełnego zrozumienia zalet pracy z Portfolio,  trudno będzie rodzicom je zaakceptować. Dlatego warto rodzicom stwarzać częstsze okazje do dyskusji na temat nowej formy nauczania, niż jednorazowa informacja na zebraniu rodzicielskim. Konieczna jest kooperacja między wszystkimi osobami włączonymi do procesu nauczania. Tym samym Portfolio staje się dodatkowo narzędziem rozwoju szkolnej i pozaszkolnej współpracy.

 Rodzice mogą pomagać dzieciom w pracy nad Portfolio:
• przez wskazywanie sposobów nabywania pozaszkolnych doświadczeń, które pomogą dziecku samodzielnie osiągnąć określone cele i wiadomości,
• przez pokazywanie  kryteriów, pozwalających ocenić jakość dobieranych do Portfolio materiałów,
• przez odkrywanie i kształtowanie zainteresowań, talentów i mocnych stron dziecka,
• przez dołączanie za zgodą dziecka do Portfolio własnych spostrzeżeń i refleksji,
• przez rozmowy na temat Portfolio

W czasie rozmów i w nauce rodzice (podobnie jak nauczyciele) powinni być towarzyszami, którzy popierają i animują dzieci.
Przykłady pomocnych, konstruktywnych pytań, które mogą być przez rodziców stawiane dzieciom w czasie powstawania Portfolio:
• Jak przebiegała twoja praca?
• Czego się przy pracy nauczyłeś?
• Co i dlaczego uważasz za najbardziej udane w twojej pracy?
• Jakie cele osiągnąłeś?
• Po czym poznajesz, że osiągnąłeś stawiany sobie cel?
• Co jeszcze chciałbyś zamieścić w swoim Portfolio?
• Jak mogę ci w tym pomóc?
• Co i dlaczego przychodziło ci łatwo, a co sprawiało ci trudności?

 Patrycja Krawczyk

  Drukuj Poleć znajomemu
 
© 2019 Elixir - nowa formuła życia ::