Migawki

Dla prenumeratorów naszego czasopisma 10% zniżki na kurs praktyk NLP.

Zaglądnij >>> 

 
Jaka tematyka artykułów najbardziej Cię interesuje?
 

Nasze czasopisma

Ezoteryk
Psychologia w Biznesie
akasha_logo.gif
Strona Główna arrow Elixir 2008 arrow Nr 8 arrow Portfolio część II
Portfolio część II Drukuj Poleć znajomemu
Oceny: / 0
KiepskiŚwietny 
Portfolio możliwość aktywnego wpływania na proces oceny umiejętności
Przy ocenie osiągnięć dzieci traktowane są jako równorzędni partnerzy posiadający prawo głosu.

Na tropach uczenia się
Główną cechą Portfolio jest autorefleksja, polegająca na świadomej samoobserwacji własnego procesu nauki. W tym leży zasadnicza różnica pomiędzy Portfolio a zwykłą teczką, będącą zbiorem prac i projektów.
Przemyślenie własnego procesu nauki oraz samooceny jego efektów pomaga uczniom rozwijać umiejętność uczenia się, co zapewnia stały wzrost jej poziomu.
Nauka refleksyjna jest bardzo wymagająca i złożona. Uczniowie muszą opanować zdolność postrzegania, wyboru, dokumentacji, analizy, oceny i komunikacji.
Wszystkie te umiejętności są gromadzone i systematyzowane w Portfolio. Naukę refleksyjną można by inaczej nazwać „spojrzeniem z dystansu” na własne postępy i osiągnięcia w nauce.
Uczniowie muszą reasumować dokonania i rozpoznawać w swojej pracy słabe i mocne strony, krytycznie przyglądać się drodze, na którą weszli, oraz patrzeć perspektywicznie i planować następne swoje kroki. Fazy refleksji są nieodłącznie związane z całym procesem tworzenia Portfolio. Z pomocą Portfolio uczniowie wypracowują w sobie zdolność przeanalizowania przebiegu własnej nauki.
Te refleksje odzwierciedlają się w notatkach, które stanowią jądro pracy nad Portfolio.
W nich uwidoczniony jest pełny proces pracy, który kryje się za widocznymi osiągnięciami. Uczniowie  informują w nich o metodach i sposobie nauki, o tym, co przychodziło im szczególnie łatwo lub bardzo trudno, jak wyglądało ich planowanie czasu i organizacja pracy, jak radzili sobie z poszczególnymi zadaniami i metodyką pracy i wreszcie - co zadecydowało o wyborze tych a nie innych prac do Portfolio.W ten sposób uczniowie uczą się uczyć się.
Jeśli ufamy uczniom, wierzymy, że sami potrafią wziąć w swoje ręce własny proces nauki. Wymaga to wysokiej kultury nauczania, która umożliwi doskonalenie się w sztuce autorefleksji, jako pomocy w samodzielnej regulacji procesu nauki.

Geniusz
"Uwzględniając indywidualność koncepcji określenia spersonalizowanej hierarchii wartości poszczególnych etapów rozwoju osobowości jako jednostki samokształcącej się, dominantę w ocenie ustawiłbym na transcendentności definicji zawartych w symbolicznym znaczeniuarchetypowych elementówprzyjętego środka wyrazu…"

Praca z Portfolio podkreśla umiejętności zamiast deficytów, zmniejszając tym samym ryzyko porażki w szkole
Dzisiejsza kultura nauczania uwzględnia zarówno zmieniające się warunki społeczne, jak również najnowsze osiągnięcia psychologii oraz dydaktyki. Portfolio jest właśnie częścią nowej kultury nauczania i uznawane jest za instrument przemiany. Uczniowie (nawet jeśli się do tego nie przyznają) przykładają wielką wagę do sukcesów szkolnych. Stawiane wymagania i oceny należą do najbardziej znaczących i trwałych przeżyć, których można w szkole doświadczyć.
Liczne badania pokazują, że oceny szkolne w decydujący sposób wpływają na stan psychiczny, poczucie własnej wartości, motywację oraz stosunki z kolegami, nauczycielami i rodzicami. Sprawia to, że nauka szkolna stała się głównie nauką dla stopni. Tradycyjne formy sprawdzania i oceniania wiadomości kierują uwagę na to, co nie zostało zrobione prawidłowo i wymaga poprawy. Błędy i deficyty pochłaniają większość czasu i energii w czasie lekcji. W przeciwieństwie do tego Portfolio koncentruje się na umiejętnościach i zachęca zarówno nauczycieli jak i uczniów do pokazania tego, co ci ostatni umieją najlepiej. W ten sposób stwarza się możliwość aktywnego wpływu na proces oceny umiejętności. Uczniowi daje się możliwość samodzielnego zademonstrowania i udowodnienia swojej wiedzy
i umiejętności na podstawie wybranych prac. Przy ocenie osiągnięć uczniowie traktowani są jako równorzędni partnerzy posiadający prawo głosu. Od nauczycieli praca z Portfolio wymaga, aby traktowali uczniów jako partnerów i diagnostyków własnego procesu nauki. Uczący się stają się współuczestnikami, którzy z pomocą Portfolio opowiadają historię własnych osiągnięć w nauce. A historia sukcesów w nauce zachęca do tworzenia kolejnych jej rozdziałów.

Tłumaczenie
Teresa Baag

  Drukuj Poleć znajomemu
 
© 2019 Elixir - nowa formuła życia ::